Polityka Prywatności - Gorące Party Line

Najgorętsze Party Line!
Najgorętsze Party Line!
Przejdź do treści
REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI Hack&Phack Defence LTD
Infolinia: 22 417 64 46
email: biuro@terapiawpandemii.pl
1. Ogólne
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikom odwiedzającym witrynę internetową www.terapiawpandemii.pl Zależy nam, by nasi klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż Hack&Phack Defence LTD, zachowując najwyższą staranność, zagwarantuje by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami. Korzystając z Witryny potwierdzają Państwo akceptację warunków niniejszej Polityki bezpieczeństwa.
2. Serwis
Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.terapiawpandemii.pl prowadzonej przez Hack&Phack Defence LTD
3. Administrator danych
Administratorem danych jest Hack&Phack Defence LTD, z siedzibą w Szczecinie 70-360, przy ulicy Pocztowej 12/8A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 852 228 58 56, REGON 811991394, zwany dalej „Hack&Phack Defence LTD”.
4. Cel i zakres przetwarzania danych
Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez Hack&Phack Defence LTD w celu świadczenia Serwisu, a w szczególności umożliwienia Usługobiorcy korzystania z usług Hack&Phack Defence LTD oraz zawierania umów na odległość. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz rozpatrywania reklamacji z tym związanych, a po tym okresie dla celów dowodowych przez okres dochodzenia roszczeń. Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracając się w tym celu do Hack&Phack Defence LTD. W przypadku, w którym Hack&Phack Defence LTD wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usług.
5. Odbiorcy danych
Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Hack&Phack Defence LTD może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorcy osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu.
6. IP i MSISDN
W chwili połączenia się przez Usługobiorcę z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:
- czas nadejścia zapytania;
- czas wysłania odpowiedzi;
- nazwa stacji Usługobiorcy;
- informacje o przeglądarce internetowej Usługobiorcy, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.
Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celu statystycznym.
7. Zmiana polityki prywatności
Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności firmy Hack&Phack Defence LTD będą udostępniane na stronie www.terapiawpandemii.pl
Dlatego też prosimy o regularne jej sprawdzanie w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
8. Postanowienia końcowe
Powyższy dokument obowiązuje na witrynie www.terapiawpandemii.pl . Hack&Phack Defence LTD jako administrator portalu www.terapiawpandemii.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.terapiawpandemii.pl . Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 20.12.2020 r.

Hack&Phack Defence LTD, z siedzibą w Szczecinie 70-360, przy ulicy Pocztowej 12/8A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 852 228 58 56, REGON 811991394
Wróć do spisu treści